Na čtvrtek 18. června jsem svolal spolu s poslanci STANu a dalšími opozičními poslanci mimořádnou schůzi k suchu. Na program jednání jsme zařadili novely týkající se zákona o vodách nebo pozemkových úprav z pera hnutí STAN, ale i některé další vládní návrhy. Kromě zmíněných tisků se projednávaly i tři novely ústavních zákonů od hnutí STAN, KDU – ČSL a KSČM, jejichž cílem bylo ústavní zakotvení ochrany vody. Vládní novely prošly druhým čtením, naše dva návrhy Poslanecká sněmovna zamítla a ústavní novely prozatím odročila s tím, že se o konkrétní ústavní úpravě ochrany vody budou konat schůzky navrhovatelů s ministerstvem, abychom došli ke společnému návrhu. V závěru schůze vláda informovala o ochraně klimatu. Poslanecká sněmovna nakonec schválila mnou navržené usnesení, které vyzývá vládu, aby do konce září předložila harmonogram postupu k plnění Koncepce ochrany před následky sucha.

Zde můj úvodní proslov k zahájení schůze

Po schůzi jsem se rychle přesunul do České televize do pořadu Interview ČT24. V pořadu jsem mluvil o největším suchu za posledních 500 let, a že ačkoliv bleskové deště způsobily v mnoha regionech nebezpečné povodně, problém sucha to ani zdaleka neřeší. Naopak to, že je půda suchá a neabsorbuje vodu způsobuje, že voda po půdě jenom steče, rozvodní řeky a způsobí povodně. Lze si to představit na názorném příkladu.
Kdybych ze džbánu nalil stejné množství vody na mycí houbičku a na stejně velký kousek korku, pravděpodobně by se většina vody do houbičky vsákla a málo jí vyteklo na podlahu, u korku by se voda nevsákla téměř vůbec, voda by po něm jenom stekla, a způsobila by tím pěknou „potopu“ v domácnosti. Bohužel má naše půda čím dál více vlastnosti korku a vzdaluje se od toho, aby se do ní voda jednoduše vsakovala.
To, že prší je jedině dobře, ale pokud se nezmění způsob hospodaření s půdou a nevrátí se jí její pozitivní vlastnosti, můžeme v brzkých dobách očekávat další problémy související se suchem.

Více z Interview zde

Po Interview následovala moje premiéra v pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Přiznám se, že jsem o pořadu slyšel ledacos, ale až mě překvapila kultivovanost diskuze, která se odehrála ve studiu. Stále považuji za nehorázné, jakým způsobem Ministerstvo životního prostředí (ne)dotuje různá opatření zadržující vodu v krajině, skutečně chránící životní prostředí atd. Jen si představte, že ministerstvo loni podpořilo tzv. „zelené střechy“ v celkovém rozsahu nepřesahující půlku fotbalového hřiště. Obecně putuje do ochrany životního prostředí asi 10krát až 15krát méně prostředků na dotacích než do zemědělství. Zároveň dotace na setí kukuřice a pěstování řepky, kam zemědělské dotace primárně putují, mají na životní prostředí spíše negativní vliv. Zemědělské dotace jsou v případě ochrany před následky sucha stejně důležité jako ty na ochranu životního prostředí, ovšem cílem zemědělských dotací má být především podpora výroby potravin a jiných produktů nezatěžující půdu chemikáliemi nebo těžkými zemědělskými stroji. Je tedy nutné dotace nasměrovat správným směrem. Naše kritika vládní politiky nespočívá pouze v neustálém poukazování na absenci protierozní vyhlášky (byť je také velmi důležitá), ale ukazuje se, že vláda chybuje i na dalších frontách.

I přes můj spor s ministrem Brabcem si myslím, že debata byla velmi přínosná. Ostatně se můžete přesvědčit sami na tomto odkazu

Do budoucna doufám, že další kroky v souvislosti s ochranou přírody před suchem se ponesou v nadstranickém duchu. Zde už není prostor na zisk politických bodů, je potřeba jednotně, a hlavně rychle jednat dříve, než bude pozdě.

Váš Jan Farský