STAN proti suchu! Staráme se o krajinu: bráníme ji před suchem

/, Média, Témata/STAN proti suchu! Staráme se o krajinu: bráníme ji před suchem

STAN proti suchu! Staráme se o krajinu: bráníme ji před suchem

Také vás znepokojují vyprahlá místa v naší krajině a přemýšlíte, jak asi bude vypadat za třicet let? Příliš dlouho stát problém sucha podceňoval, Starostové však vědí, že je třeba konat teď.

 

VYPRAHLÉ ZEMI POMOHOU REMÍZKY A TŮŇKY

Obnova a tvorba tůní je pro zadržení vody ve vyprahlé krajině tím nejlepším řešením.

Socialistické zemědělství proměnilo naši krajinu v obří polní lány. Zmizely remízky, meze, a další místa, která jsou přirozenou ochranou pro zvířata a plní důležitou roli: udržují vodu v krajině a zabraňují erozi.

Vláda sice vypsala dotační program na jejich podporu, tyto krajinné prvky však podléhají dani, což je pro zemědělce další finanční zátěž.

STAN proto navrhuje novelu zákona o dani z nemovitých věcí. Ta bude mimo jiné obsahovat jasnou definici pojmů remízek, háj, větrolam, díky tomu osvobodíme tyto prvky zadržující vodu v krajině od nesmyslné daně.

Tato iniciativa může jít ještě dál: daňové zvýhodnění se může v budoucnu týkat i majitelů těchto důležitých krajinotvorných prvků.

ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NESMÍ JÍT PROTI SOBĚ

Ministerstvo zemědělství má dnes na starosti kontrolu hospodaření s vodou a půdou. Ministerstvo životního prostředí zase ochranu vody a půdy. V praxi se ale ministerstva účinně nedoplňují, nehledě na to, že hospodaření a ochranu od sebe nelze oddělovat, protože se navzájem zcela podmiňují.

Dnešní dělení kompetencí hospodaření s vodou a půdou od ochrany vody a půdy se tak jeví jako neefektivní a nefunkční, důkazem může být třeba protierozní vyhláška, kterou si mezi sebou ministerstva ze začátku přehazovala, a tak dodnes není na světě. Ochrana životního prostředí, mimo jiné tedy ochrana půdy a vody, by přitom měla být zcela prioritní. Praxe ale ukazuje, že bez kontroly výše zmíněného nelze tuto ochranu dostatečně naplňovat a vymáhat.

Podáme novelu kompetenčního zákona, jejím cílem je sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí do jednoho: Ministerstva životního prostředí a zemědělství.

PRÁVO NA PITNOU VODU MÁ BÝT V ÚSTAVĚ

Navrhujeme zakotvit ústavní právo obyvatel na pitnou vodu. Novela by zároveň stanovila, že vodní zdroje budou ve veřejném užívání a spravoval by je stát.

Zdroje pitné vody mají podle nás sloužit v prvé řadě k zásobování lidí, a to udržitelným způsobem.

Zásobování obyvatelstva a domácností pitnou vodou by mělo být konkrétně zajištěno prostřednictvím obcí a na neziskovém základě. V souvislosti s přijetím návrhu pak předpokládáme vyvolání změn všech právních předpisů, které se týkají předmětné úpravy ochrany zdrojů vody a nakládání s nimi.

 

VODU JDE TAKY RECYKLOVAT

Svět dnes řeší nadměrné množství odpadů, experti přinášejí nejrůznější způsoby jejich recyklace. Znovu použít však lze i vodu – v některých budovách ji už umí shromáždit a tzv. šedou vodu v celém objektu pak filtrují. Použít ji můžeme pro splachování záchodů či zalévání zahrad.

Současný vodní zákon nicméně recyklaci vod dostatečně neřeší a zákon o odpadech obsahuje četné chyby. Chceme to změnit. Proto podáme novely obou norem, které se týkají využití vyčištěných odpadních vod a nesrovnalostí, jenž nyní recyklaci vod komplikují. Podmínky dané k vypouštění vod do vod podzemních, by se podle nás neměly vztahovat na závlahy, protože voda určená na závlahu zkrátka není vodou odpadní.

https://stanprotisuchu.cz/?fbclid=IwAR0nexsf1NavsCXbGZRQV5SMKMMUa3_t1h-XMUlotvqVeFyQ_Z_eTclhl0Q

2019-09-18T09:45:26+00:00 18.Zář, 2019|