Přesun úřadů do regionů posílí celou zemi

/, Média/Přesun úřadů do regionů posílí celou zemi

Přesun úřadů do regionů posílí celou zemi

Navrhujeme přesunout 23 centrálních úřadů do regionů. V regionech vznikne 5 000 nových pracovních míst, které výrazně a dlouhodobě posílí regiony. A tím zdaleka není jen 2,6 mld. Kč vyplácených na mzdách. Tento krok zároveň uleví české metropoli.

Proč to navrhujeme? Je to jednoduché řešení s dlouhodobými pozitivními důsledky pro celou společnost. Mezi Prahou a zbytkem republiky je obrovský rozdíl, který se stále zvyšuje. V počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí, ve mzdách, v kvalitě a dostupnosti služeb. Tento trend je potřeba v zájmu celé země zastavit, ještě lépe obrátit. Přesun úřadů z centra do regionů je jedním z prvních kroků.

Přemístěním úřadů do krajských měst udržíme v regionech ekonomicky aktivní obyvatele, zvýšíme rozmanitost trhu práce, snížíme vnitřní sociální, ekonomické i kulturní rozdíly až napětí v rámci ČR. Praze se uvolní prostory v centru pro bydlení, kulturu a další využití, ušetří se za drahé nájmy, vyřeší se nedostatek vhodných kancelářských prostor ve stávajících budovách, vysoké výdaje na jejich provoz a energie. Nebude také nutné stavět zcela novou vládní čtvrť s plánovanými náklady až 6 miliard korun, kterou předpokládá programové prohlášení vlády.
A vzhledem k tomu, že se jedná o centrální úřady, jejichž partnerem jsou primárně další úřady, ne přímo občané, státní správa se občanům nijak nevzdálí. Náklady mohou dočasně mírně vzrůst v rámci komunikace mezi úřady, ale při současné (a doufejme v budoucnu stále lepší) infrastruktuře a digitalizaci státní správy, není fyzická přítomnost většinou nezbytná.
Plánovaný přesun se týká 23 úřadů či jejich částí. Jedná se o téměř 5 000 kvalifikovaných pracovních míst, která budou umístěna v regionech. Objem finančních prostředků na mzdy těchto zaměstnanců činí téměř než 2,6 mld. Kč ročně. Tyto peníze zvýší přirozeným způsobem kvalitu života v regionech. Pomohou regionálním kulturním institucím, školám, sportovištím, živnostníkům, řemeslníkům a všem firmám a občanům, kteří ve službách podnikají.
V regionech naleznou úřady i dostupnější pracovní sílu. Sehnat kvalitní odborníky, ať už právníky, inženýry či pracovníky v IT, je v hlavním městě čím dál obtížnější. Přesunem i těchto pozic dojde ke zvýšení rozmanitosti trhu práce v jednotlivých regionech.
Zmenšení rozdílů mezi regiony je výhodné pro regiony i centrum. Prospěje všem. Není zdravé, aby rozdíl mezi procentem vysokoškoláků v centru a regionech byl více jak trojnásobný – Praha 37,8 % vysokoškoláků, na druhé straně Karlovarský kraj s pouhými 11,5 %. Bez pracovních nabídek se to však těžko změní. Podobný rozdíl, neustále se zvětšující, je v HDP. HDP Karlovarského kraje oproti Praze je třetinový. A rozdíl se zvětšuje. Náš návrh udrží ekonomicky aktivní vzdělané obyvatele, včetně jejich rodin, v krajských městech. Krajským městům, která budou nově sídlem některého z ústředních orgánů státní správy, vzroste jednoznačně prestiž a bude posílena jejich pozice v regionu. Přesunem úřadů podpoříme regiony s nižší ekonomickou výkonností a životní úrovní jejich obyvatel. Bez nároku na další prostředky státního rozpočtu, jen lepším využitím současných.
Pro českou společnost jako celek je nezdravé, když se prohlubují rozdíly mezi centrem a regiony. Následky totiž trpí i obyvatelé české metropole. Přesun úřadů je tak výhodným krokem pro všechny. Ve výsledku posílí celá společnost, včetně centra – Prahy.
Při přesunu sídel úřadů využíváme zkušeností z Estonska, které k podobnému kroku již přistoupilo, když přestěhovalo 4 % úřednických míst do regionů, změny se týkaly celkem 40 státních úřadů. Inspirací je i přístup v USA – tzv. gentrification – umístěním vládních institucí do problémových oblastí tyto zatraktivní a posílí.
Skutečností, se kterou je nutné počítat, je neochota úředníků k tomuto přesunu. Návrh je proto připraven s odloženou účinností 5 let, tudíž budou mít úřady i jejich zaměstnanci čas se na změnu sídla připravit. Ať už se jedná o motivaci stávajících zaměstnanců ke změně místa jejich pracovního poměru či příprava výběrových řízení k získání nových zaměstnanců.

 

zdroj: Aktualne.cz

2018-12-13T17:06:06+00:00 13.Pro, 2018|