Tři desítky senátorů žádají, aby Ústavní soud zrušil zákon o registru smluv. Ten podle nich porušuje ústavní právo na svobodné podnikání – kontrolu hospodaření s veřejnými penězi zajišťují jiné právní normy a povinnost zveřejňovat smlouvy by mohla vést ke zbytečným nákladům. Co na tyto argumenty říká poslanec za Starosty a nezávislé Jan Farský, který stál u vzniku zákona o registru smluv?

„Když jsem si ústavní stížnost četl, tak nejde proti poslednímu znění zákona, ale proti znění zákona, který platil do července letošního roku. Z toho pohledu se neobávám o osud registru smluv, spíše si říkám, co k tomu senátory vedlo,“ podotýká v rozhovoru s moderátorem Janem Moláčkem.

Senátoři například upozorňují, že pokud už jsou smlouvy přístupné podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tak není potřeba mít registr smluv. Farský ale namítá, že senátory zmiňovaný zákon je z roku 1999, kdy byl internet a možnosti zveřejňování v plenkách.

„Zatímco dodnes musel občan žádat, aby se dozvěděl, jak je hospodařeno s jeho prostředky, tak registr smluv říká, že úředník musí zveřejnit, jak je hospodařeno s jeho prostředky,“ argumentuje.

Nesouhlasí také s námitkou, že obchodní firmy se státní, obecní nebo krajskou účastí mohou být znevýhodněny v konkurenční soutěži s privátními subjekty. „Pět let jsem všechny firmy, které obecně protestovaly proti registru smluv, žádal o to, ať přinesou smlouvu, která bude tou, kterou když zveřejní, tak je poškodí. Za pět let jsem takovou smlouvu nedostal ani jednu,“ vyzdvihuje.

Stát by se podle něj měl vracet lidem, ne se od nich vzdalovat – daňový poplatník také nemá být ten, který odvede daně, a pak se na nic nesmí ptát a musí jen slepě důvěřovat. „Má to být ten, který je partnerem státu a zůstává partnerem i potom, co zaplatil daně,“ nastiňuje.

Zdroj: www.rozhlas.cz, Jan Moláček, Prokop Havel