Téma odpovědnosti státu za očkování se znovu dostává do popředí. Ačkoli Ústavní soud již dva roky hlasitě volá po odškodňování újmy na zdraví vzniklé povinným očkováním, ministerstvo zaspalo. Slibovaný návrh zákona stále není na stole. Poslanec Jan Farský (TOP 09) proto přišel s pozměňovacím návrhem zákona, který se aktuálně projednává. „Totalitního reliktu“ se chce zbavit co nejdříve.

Případ dvouletého chlapce z Jihomoravského kraje, jehož rodina marně žádala odškodnění kvůli tomu, že mu údajně po očkování ochrnula půlka obličeje, znovu rozhořel spor mezi odpůrci a zastánci očkování.

Ústavní soud už dlouhodobě volá po odškodňování újmy na zdraví vzniklé povinným očkováním. I podle rozsudku Nejvyššího správního soudu by převzetí odpovědnosti státu za tuto újmu přispělo ke zmírnění obav rodičů z nepříznivých následků očkování.

Nerovný stav, říká poslanec

Jenže ministerstvo zdravotnictví zatím vlastní návrh nepředložilo, přestože jej slibovalo do konce loňského listopadu. Poslanci Janu Farskému (TOP 09) došla trpělivost a sám napsal pozměňovací návrh k aktuálně projednávanému zákonu o specifických zdravotních službách.

„Očkování je v České republice povinné. Stát však odmítá přijmout odpovědnost za negativní důsledky očkování, kterou i v zemích, kde je očkování dobrovolné, nese. Již několik let slibuje tento nerovný stav napravit, ale zatím bez výsledku,“ píše v odůvodnění.

V pozměňovacím návrhu mimo jiné zmiňuje: „Za újmu nikoli zanedbatelnou způsobenou v souvislosti s pravidelným očkováním, zvláštním a mimořádným očkováním a očkováním hrazeném z veřejného zdravotního pojištění na základě zvláštního právního předpisu, nese odpovědnost stát.“

V praxi by tak nemusel rodič poškozeného pacienta či pacient sám dokazovat, že mu byla způsobena újma po očkování. Naopak stát, zastoupen ministerstvem zdravotnictví, by se musel z odpovědnosti za nežádoucí zdravotní následky vyvinit. „To je ten zásadní rozdíl. Občan nebude muset dokazovat odpovědnost státu. Důkazní povinnost bude převedena na stát,“ vysvětluje pro Lidovky.cz poslanec Farský coby autor navrhované právní úpravy.

Samotný pacient či rodič poškozeného podle něj totiž nemá takové možnosti jako ministerstvo zdravotnictví. „To se může odkázat na Státní ústav pro kontrolu léčiv, má k dispozici ministerské úřednictvo a spolupracovníky s právnickým vzděláním. Je v rovnějším postavení než kterýkoli občan,“ argumentuje dále Farský. A v této souvislosti poukazuje na zhruba 600 stížností ročně, které úřadům zasílají rodiče kvůli údajně vážným následkům na zdraví dítěte po povinných vakcínách.

Dokázat přímou souvislost mezi zdravotními problémy a očkováním je však dosti problematické. I proto chce Farský ulehčit rodinám. Dosavadní systém totiž považuje za „totalitní relikt“ českého právního řádu. „Stát má sice odpovědnost, ale je to na vás. Musíte doložit úplně všechno. Představme si ale situaci rodiče, který v tu chvíli řeší spíše zdraví svého dítěte, nikoliv, zda a na kom se bude hojit. Proto musí být důkazní povinnost na státu,“ říká.

Na příkladu Německa ukazuje, že i ve státě, kde je očkování dobrovolné, objektivní odpovědnost státu platí. „U nás je očkování povinné, a stát se přitom odpovědnosti vyhýbá. To je hodně nevyrovnaný vztah,“ dodává s tím, že tím klesá důvěra občanů.

Ministerstvo i na naléhání Ústavního soudu již dříve avizovalo, že do konce loňského listopadu představí vlastní zákonnou úpravu. Ta ale dosud nebyla zveřejněna. Povinné očkování je tak stále upraveno v zákoně o ochraně veřejného zdraví, v němž se ale o odškodňování explicitně nic nepíše.

Ministerstvo si uvědomuje, že právě to je potřeba změnit. „Tuto problematiku je nutné řešit komplexně. K úpravě odpovědnosti státu za újmu způsobnou povinným očkováním připravuje ministerstvo zdravotnictví speciální zákonnou úpravu, která je nyní diskutována. Odpovědnost by jednoznačně měl nést stát. Avšak pouze u očkování, které je povinné,“ uvádí na dotazy serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Štěpánka Čechová. Proč resort nedávno převzatý Miloslavem Ludvíkem (ČSSD) nestihl připravit vlastní znění zákona, už mluvčí nevysvětlila.

Dlouhá prodleva, říká Prymula

Prodlevu kritizuje také jeho nový náměstek a vakcinolog Roman Prymula. „Zákon by měl řešit problematiku komplexně. Souhlasím však, že doposud prodleva z ministerstva zdravotnictví byla velmi dlouhá,“ uvedl k tématu. „Nyní však již věcný záměr existuje. Myslím si, že by se odškodnění mělo týkat pouze povinného očkování,“ sdělil dále.

Legislativní náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) pak uvedla, proč ministerstvo vítá myšlenku odpovědnosti státu, nikoliv však Farského návrh. „Jedním z důvodů je to, že poslanec Farský srovnává očkování s úředním postupem. My tvrdíme, že nejde o úřední postup, ale o postup léčebný.“

Ministerstvo nicméně už dříve představilo první vize vlastního návrhu, a sice, že by paušální částka odškodného činila 300 tisíc korun. Výsledná výše by se však mohla lišit podle rozsahu následků.

Poslanecký zdravotnický výbor podle ankety serveru Lidovky.cz mezi jeho členy Farského návrh vítá. Někteří se už dříve pokoušeli odpovědnost státu za negativní následky očkování prosadit mezi kolegy. „Tento požadavek jsem opakovaně vznášel na bývalého ministra (Svatopluka) Němečka i současného ministra zdravotnictví Ludvíka, naposledy při interpelacích v lednu. Jsem přesvědčen,že stát by měl odpovídat za následný povinného očkování, a jestliže se vleče příprava vládního návrhu, pak podpořím pozměňovacího návrhu kolegy Farského,“ říká Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Někteří ale návrh odmítají kvůli často zmiňovanému argumentu souvisejícím se zdravotními následky vakcín. „Nevím, zda jde vůbec možné jednoznačně prokázat, že nějaká újma vznikla právě jen v souvislosti s povinným očkováním,“ upozorňuje poslanec za hnutí ANO Milan Brázdil.

Před účinností nového občanského zákoníku odpovídal za nežádoucí účinky očkování vždy lékař, který vakcínu aplikoval. Šlo o případy, kdy se potvrdilo, že je zde souvislost mezi podáním očkovací látku, a to bez ohledu na to, zda se jednalo o očkování povinné či nepovinné). Od ledna 2014 došlo k omezení. Lékař nyní odpovídá za nežádoucí účinky očkování pouze v v případě, kdy aplikuje vadnou vakcínu.

www.lidovky.cz