Senát v problematice očkování potvrdil svou funkci “pozitivní brzdy” sněmovního legislativního procesu, když přijatým pozměňovacím návrhem umožnil částečně očkovaným dětem přístup do mateřských škol. Původní sněmovní úprava totiž tento přístup znemožňovala a to i za vědomí, že školy jsou již dnes povinny přijímat i neočkované děti.

Senátní hlasování k zákonu o ochraně veřejného zdraví naleznete zde.