Můj pozměňovací návrh k návrhu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví otevřete po kliknutí na níže uvedený odkaz.  Zákon ukládá zákonným zástupcům dítěte písemně stvrdit, že dítě 14 dní před odjezdem do školy v přírodě nebo na zotavovací akci „nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy“. To sice zákonní zástupci potvrzují, protože je to podmínka účasti na akci, ale jestli potvrzují pravdivě, si nemohou být nikdy jisti. Potvrzení se tak bere jako formalita. Zbytečná. Proto tímto pozměňovacím návrhem navrhuji její vypuštění.

PN 270