V případě zrušení by se jednalo o úbytek administrativy občanům i lékařům. Rodiče by nebyli nuceni dokládat lékařem podepsaný Posudek o zdravotním stavu dítěte, za který se hradí cca 200 Kč a platí rok, rodiče také musí s dítětem lékaře navštívit často v pracovní době. Dále nebudou muset rodiče předkládat prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, v kterém stejně vědomě nemluvili pravdu – podepisovali, že se dítě v posledních 14 dnech nesetkalo s nikým infekčním. Posudek o zdravotním stavu dítěte by v případě potřeby (škola v přírodě, tábor) vystavovali samotní rodiče. Na toto téma vedu diskuzi se zástupci Ministerstva zdravotnictví.