Odpověď ministra dopravy na mou žádost o aktuální informaci k nutnosti dokládání průkazové fotografie k žádosti o udělení řidičského oprávnění.
 
Odpověď ministra dopravy na mou žádost o aktuální informaci