Odpověď ministra dopravy na mou žádost o aktuální informaci k nutnosti dokládání průkazové fotografie

//Odpověď ministra dopravy na mou žádost o aktuální informaci k nutnosti dokládání průkazové fotografie