Můj dopis ministrovi dopravy ze dne 20. 6. 2014, ve kterém žádám o aktuální informaci k povinnosti doložení průkazové fotografie k žádosti o udělení řidičského oprávnění
 
Žádost o aktuální informaci