Liga lidských práv

//Liga lidských práv

Liga lidských práv

Zde přikládám odkaz na Ligu lidských práv, jež se mimo jiné zabývá i otázkou povinnosti očkování dětí.

Odpovědnost při odmítnutí očkování – Liga lidských práv
llp.cz
1. Jak má postupovat praktický lékař pro děti a dorost v případě, že rodič odmítá nechat očkovat své dítě? Jaké náležitosti se o tom mají uvést v dokumentaci a hlásí se toto odmítnutí např. hygienické stanici nebo na sociálku? 2. Pokud rodič očkování odmítne a jeho dítě onemocní chorobou preventabilní očkováním a nakazí další děti v okolí, nese takový rodič trestněprávní odpovědnost za šíření infekčních chorob (viz zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)? …

2017-09-11T08:08:14+00:00 11.Čvn, 2014|