Ve svém dopise kancléři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 17. 1. 2014 se jej dotazuji na některé kroky, jež by přispěly ke zvýšení průhlednosti hospodaření Poslanecké sněmovny.

Dopis kancléři PSP ČR