Dabing je dobrý sluha, ale zlý pán. Oddaně slouží, když předkládá zahraniční filmy s českým zněním. Problém nastane ve chvíli, kdy v žebříčku zemí podle jazykové vybavenosti jejich obyvatel skončí naše republika třetí od konce. Nedá se říct, že by to byla vina výhradně dabingu, ale určitě na tom má nemalou zásluhu. Při sledování dabovaných filmů a seriálů je divák totiž pasivním, přičemž by měl aktivně vnímat cizí jazyk. Mým cílem tudíž je, aby se ve veřejnoprávním vysílání objevovaly dvoujazyčné filmy s titulky, a to v mnohem větší míře než dnes. Divák sám by si mohl zvolit, jaké zvukové stopě dá přednost. Zda si vybere komfort nebo si bude osvojovat přirozeným způsobem nezbytný světový jazyk.