Odpověď ministra průmyslu a dopravy na můj dopis ze dne 6. 5. 2014.
 
Odpověd ministra průmyslu a obchodu, výklad vyhlášky o technických požadavcích na stavby