Odpověd ministra průmyslu a obchodu, výklad vyhlášky o technických požadavcích na stavby

//Odpověd ministra průmyslu a obchodu, výklad vyhlášky o technických požadavcích na stavby