Technické požadavky na stavby, dopis ministrovi průmyslu a obchodu

//Technické požadavky na stavby, dopis ministrovi průmyslu a obchodu