Tato webová stránka a lidé, kteří za ní stojí, jsou jedním z největších českých hybatelů na poli otevřených dat. Náš stát mimo jiné organizuje i mnoho zajímavých workshopů a seminářů zaměřených na využití otevřených dat v české praxi.

Co je Náš stát? | NášStát.cz
Webový rozcestník NášStát.cz spravuje Fond Otakara Motejla. Jeho posláním je sdružovat projekty, jež občanům pomáhají tam, kde stát občas zaspí. Představuje online aplikace a webové stránky, které nám umožňují kontrolovat politiky a úředníky, zlepšovat místa, kde žijeme, a aktivně se podílet na veřejném životě. Více o projektu a lidech, kteří za ním stojí.