Otevřená data

//Otevřená data

Otevřená data

Otevřená data jsou fenoménem posledních let v celém světě. Jedná se o data, která veřejná správa zveřejní v takové formě, aby s nimi mohla veřejnost pracovat. Těchto dat se ujmou vývojáři, kteří je využijí v mnoha aplikacích, které jsou následně volně dostupné všem zájemcům. Nejzajímavější způsob využití dat totiž vymyslí někdo jiný. Například z britských otevřených dat vznikla mobilní aplikace, která čerpá informace z databáze profesionálních i amatérských zdravotníků, kteří absolvovali kurz první pomoci, a podle funkce lokalizace jejich polohy dokáže zajistit, aby takový zdravotník zasáhl v nutném případě, kdy může jít o záchranu zdraví či života. Jinde díky nim objevíte, jaká je kriminalita v které čtvrti, případně nejbližší záchodky.
Otevřená data jsou příležitostí, jak zefektivnit státní správu, jak její výstupy přiblížit občanům, a tím u nich pěstovat zájem o veřejné dění, zatímco nejsou přítěží pro státní rozpočet. Práce na projektech spojených s otevřenými daty kromě úspor veřejných prostředků vytvoří i tisíce pracovních míst v dynamickém sektoru informačních technologií.
Přínos otevřených dat ocenil ve svém projevu současný britský ministerský předseda David Cameron: „Informační revoluce vstoupila do všech odvětví našeho života kromě našeho způsobu vládnutí…pro úspěšnou reformu vládnutí je třeba celý systém učinit transparentním a zapojit občany do jeho kontroly.“
Příklad aplikace, jež využívá otevřených dat v České republice je například projekt Otevřené společnosti o. p. s., Mapa kriminality. Aplikace je dostupná zde.

2017-09-11T08:08:26+00:00 01.Bře, 2014|