Dne 17. ledna jsem oficiálním dopisem, jež zde přikládám, požádal ministra vnitra o stanovisko k nutnosti provozování Tiskárny Ministerstva vnitra. Zrušení této instituce by dle mého názoru ulehčilo státnímu rozpočtu, z něhož je tiskárna financována. Volební lístky i distribuci částek Sbírky zákonů již totiž vyřizuje soukromá firma Moraviapress.
 
Dopis ministrovi vnitra, Martinu Pecinovi