Dne 17. 1. 2014 jsem dopisem ministrovi financí zažádal o informace týkající se analýzy státních podniků a státních podílů v obchodních společnostech.
Dopis ministrovi financí, Janu Fischerovi