Jednou z příspěvkových organizací ministerstva vnitra je také tiskárna. Ačkoli se zcela logicky nabízí možnost, aby tato tiskárna tiskla z povahy své funkce například volební lístky, ty tiskne externě najatá firma Moraviapress. Jen pro informaci – cena tisku volebních lístků na jedny volby se pohybuje okolo 25 milionů korun. Tiskárna Ministerstva vnitra se namísto toho věnuje standardnímu tisku. Z tohoto důvodu, kdy považuji provozování tiskárny za nehospodárné, jsem se obrátil na ministra vnitra Martina Pecinu. Odpověď jeho nástupce Milana Chovance, stejně jako můj dopis, najdete výše.