Centrální registr smluv a zveřejňování objednávek a faktur veřejnou správou

//Centrální registr smluv a zveřejňování objednávek a faktur veřejnou správou

Centrální registr smluv a zveřejňování objednávek a faktur veřejnou správou

Ročně se v České republice utratí ve veřejných zakázkách přibližně 600 miliard Kč. Po přijetí novely zákona o veřejných zakázkách účinné k 1.4.2012 budou zveřejněna data o 70 % z nich. Zbylých 180 miliard Kč utracených z veřejných rozpočtů zůstane nadále netransparentních.

Toto si uvědomili zákonodárci na Slovensku, a tak k 1.1.2011 zavedli revoluční povinnost do zákona. Všechny smlouvy, které jsou na Slovensku uzavřeny s veřejným sektorem (vláda, ministerstva, kraje, města, obce…), jsou účinné od prvního dne potom, co jsou zveřejněny. A to od nuly eur. Pokud není smlouva zveřejněna během tří měsíců, považuje se za nikdy neuzavřenou. A ono to funguje. Pro vládu a ministerstva byl za částku přibližně 25 tisíc eur zprovozněn portál http://www.crz.gov.sk/, a to včetně serverů i zaškolení uživatelů. O provoz se starají v rámci své další pracovní náplně dva zaměstnanci úřadu vlády. Vše zvládli během pouhých čtyř týdnů.

Transparentnost uspoří miliardy

Neoficiálně přinesl slovenský registr smluv úspory v řádu 30 %. To promítnuto do našeho prostředí by přineslo úspory v řádu desítek miliard korun. A nejde vždy jen o snížení nákladů. Jsem přesvědčen, že mnohé z veřejných výdajů se prostě neuskuteční, protože na ně bude vidět a budou neobhajitelné.

Tento model jsme se snažili prosadit v rámci novely zákona o veřejných zakázkách, nebyl však akceptován a v hektické době přijímání potřebné novely by mohl vést ke zpoždění nebo dokonce nepřijetí novely. A to jsme nechtěli, proto jsme nakonec ustoupili. Ale jen na chvíli. Během dubna podám samostatný návrh zákona, který registr smluv zavede.

Zveřejněme smlouvy, ale i objednávky a faktury

V rámci otevření veřejných rozpočtů také na Slovensku zavedli zveřejňování všech objednávek a faktur, které ve svých objemech výdajů také nebyly pokryty zákonem o veřejných zakázkách. Zveřejňuje se vše od nuly eur. Viz například http://www.zilina.sk/?page=kopie&typ=2.

Občan má díky těmto dvěma systémům přehled nad všemi výdaji veřejných rozpočtů. Okamžitý. Nemusí se doprošovat o informace, nemusí využívat zákona o svobodném přístupu k informacím, prostě klikne na internetu a vidí.

A vidí kdokoli – občan, opozice, konkurence. A kontroluje. Vše je pod veřejnou kontrolou, která je motivovaná a zdarma. Ideální pro stát a jeho krocení výdajů.

Náklady minimální, efekt zásadní 

Samozřejmě je nutné počítat i s určitým nárůstem administrativy. Modelově jsme tuto variantu prověřili na městě Semily. Rozpočet máme cca 130 mil. Kč. Smlouvy už všechny od 30 tis. Kč výše zveřejňujeme, v této oblasti bude nárůst minimální. Faktur máme průměrně 9 denně, objednávky 2 denně. Zvýšená administrativa, která zatíží ne materiálně, ale personálně město bude maximálně v řádu tisíců korun měsíčně. A ty se určitě vyplatí. Ostatně ani zavedení těchto povinností na Slovensku k žádnému kolapsu nevedlo.

Ideální variantou úpravy bude samozřejmě ta, kdy proces bude zautomatizován. Smlouva, objednávka nebo faktura se tak elektronizuje pouze jednou, a pak už bude kolovat úřadem pouze v datové podobě a zveřejnění nebude žádným zatížením navíc. Při propojení s transparentním rozpočtem a účtem města bude mít občan okamžitou informaci o všech výdajích obce podle schváleného rozpočtu.

Závěrem bych chtěl poděkovat slovenským kolegům, kteří mně v předminulém týdnu při pracovní návštěvě Bratislavy popsali své zkušenosti a předali veškeré podklady. V tuto chvíli mi pomáhají s finalizací paragrafového znění návrhu zákona, který tento transparentní postup zavede do českého právního řádu.

Jan Farský

2017-09-11T08:08:37+00:00 09.Dub, 2012|